P6451 Elio Lion Fountain

Size - Height x Diameter (mm) 2005 X 745 X 570